Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1218

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 06/10/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download