07.04.2017
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του Γάλλου Υφυπουργού αρμόδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την  Έρευνα Thierry Mandon
στο ΕΚΕΦΕ «Δ» την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

 

Ο Γάλλος Υφυπουργός αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα Thierry Mandon επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»,  την Πέμπτη 6/4/17. Τον κ. Mandon συνόδευσε ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα  Christophe Chantepy, ο Mikael Hautchamp, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου καθώς και αντιπροσωπεία του Υπουργείου και της Γαλλικής Πρεσβείας. Τον Υφυπουργό υποδέχτηκε ο Γιώργος Νούνεσης, Διευθυντής του Δημοκρίτου, ο οποίος παρουσίασε τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου και κυρίως τις δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας και τη διασύνδεση της Έρευνας με τη Βιομηχανία.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ερευνητές του Κέντρου και στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής «Λεύκιππος». Διαπιστώθηκε η ευρεία συνεργασία που ήδη υπάρχει με Ερευνητικά Κέντρα και επιχειρήσεις της Γαλλίας και συμφωνήθηκε η διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος καθώς και δράσεις στα πλαίσια της πρωτοβουλίας MAZINNOV της Γαλλικής Πρεσβείας.

Από αριστερά ο κ. Christophe Chantepy, Πρέσβης  της Γαλλίας, δίπλα του ο Γάλλος Υφυπουργός κ. Thierry Mandon,  ο Δρ. Γ. Νούνεσης,  Διευθυντής του  Δημοκρίτου και ο Δρ. Α. Στούμπος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Δημόσιες Σχέσεις, Τμήμα Οργάνωσης και Παραγωγικότητας,
Τηλ: 210 650  3079, 210 650 3015
Email: communications@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο: LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.