Επανάληψη της έρευνας αγοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λευκού, Α4 – 80 γραμμαρίων συνολικής ποσότητας 5.000 δεσμίδων με Αρ. Πρωτ: 015/2017-958

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» _Ε-10378 επαναλαμβάνει την έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λευκού, Α4 – 80 γραμμαρίων συνολικής ποσότητας 5.000 δεσμίδων (δεσμίδα 500 φύλλα- πακέτο 5 δεσμίδες), μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση στο χώρο των Κεντρικών αποθηκών του ΕΚΕΦΕ «Δ», με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και του προϋπολογισμού.