Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια σακουλών απορριμμάτων. με Αρ. Πρωτ: 015/2017-366

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» _Ε-10378 σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια σακουλών απορριμμάτων.