Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών με Αρ. Πρωτ: 015/2017-730

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας της υπ’ αριθμ. 015/2017-667/06-04-17 έρευνας αγοράς για την προμήθεια: Α΄ΟΜΑΔΑ: ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ, ζητούμενη ποσότητα 720 ρολά, Β’ ΟΜΑΔΑ: ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ζητούμενη ποσότητα 600 ρολά, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω έρευνας αγοράς.