Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού υπ'αριθμ. 015/2017-481 με Αρ. Πρωτ: 015/2017-481

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής» Ε_11276 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ όπως αυτός περιγράφεται στα παρακάτω σχετικά.