Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη διάρκειας οχτώ (8) μηνών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-835


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 15/06/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download