Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διενέργεια ελέγχων ποιότητας ραδιοφαρμάκων, διάρκειας οχτώ (8) μηνών με δυνατότητα παράτασης (Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων / Ραδιοφαρμάκων –Ελέγχου Ποιότητας) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-833