Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-831


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 13/06/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download