Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας επτά (7) μηνών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-571


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 31/05/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download