Μία (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-570