Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – Πτυχιούχου Φυσικής – με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-348

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 29/03/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download