Μία θέση ενός (1) μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-565


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 15/05/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download