Πέντε (5) θέσεις επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-564


Κατάσταση Προκήρυξης : Ακυρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης : 13/06/2017
Σχετικό Αρχείο : Download