ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016
 
 
Τεχνολογία ευφυούς και γρήγορης πρόβλεψης από το ερευνητικό έργο SPEEDD
 

Μπορούμε να προβλέψουμε και να αποφύγουμε τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους; Tη χρήση κλεμμένων πιστωτικών καρτών; Πόσο γρήγορα μπορούμε να το κάνουμε; Αυτές είναι μερικές μόνο από τις δύσκολες ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει το Ευρωπαϊκό έργο "SPEEDD".

Οι ερευνητές του SPEEDDσχεδιάζουν και υλοποιούν πρωτοποριακά συστήματα ανάλυσης γεγονότων, αλγορίθμους για ταχεία και προληπτική λήψη αποφάσεων, καθώς και καινοτόμα εργαλεία οπτικοποίησης για να υποβοηθήσουνχρήστες και οργανισμούςστον απαιτητικό τομέα της πρόβλεψης γεγονότων και τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών αποφάσεων.

Σημαντική συμβολή στην πορεία του SPEEDDέχουν οι πραγματικοί χρήστες τηςτεχνολογίας που αναπτύσσεται, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους ερευνητές του έργου. Έτσι, σε συνεργασία με το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας στη Γαλλική πόλη της Grenoble, αναπτύσσεται η εφαρμογή του SPEEDDγια την πρόβλεψη και αποφυγή μποτιλιαρίσματος στην πόλη. Αντίστοιχα, η συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθοδηγεί την εφαρμογή του SPEEDDγια την έγκαιρη πρόβλεψη και αποφυγή χρηματοπιστωτικής απάτης.

Οι εφαρμογές αυτές υποστηρίζονται από το ολοκληρωμένο πρωτότυπο του SPEEDD, το οποίο ενσωματώνει νέες τεχνολογίες για την αναγνώρισηκαι πρόβλεψη γεγονότων, καθώς και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικά, κάποια από τα επιτεύγματα του έργου μέχρι τώρα είναι:

 • εξομοιωτής κυκλοφορίας για την πόλη της Grenoble,
 • αναγνώριση και πρόβλεψη γεγονότων απόαβέβαια δεδομένα ροής με το σύστημα PROTON,
 • αλγόριθμοι δυναμικής λήψης αποφάσεων,
 • αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης των κανόνων του συστήματος από δεδομένα,
 • αλγόριθμοι κατανεμημένης μηχανικής μάθησης για επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων,
 • πλατφόρμα οπτικοποίησης των ροών δεδομένων, των γεγονότων και των αποφάσεων,
 • ολοκληρωμένο πρωτότυπο SPEEDD, βασισμένο σε ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ υπολογιστικών κόμβων (Storm, Kafka).

"Το πλήθος, η ποικιλομορφία, αλλά και η αβεβαιότητα που κυριαρχούν στις μεγάλες ροές δεδομένων αποτελούν τόσο μια μεγάλη πρόκληση όσο και μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για εμάς" αναφέρει ο συντονιστής του SPEEDD, Γεώργιος Παλιούρας, από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". "Η αναγνώριση και η πρόβλεψη σύνθετων γεγονότων, όπως αυτά που αφορούν χρηματοπιστωτική απάτη, αλλά και προληπτική λήψη αποφάσεων απαιτεί συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτός ακριβώς ο συγκερασμός είναι το στοιχείο που κάνει το SPEEDD μια τόσο ενδιαφέρουσα προσπάθεια!"

Για την υλοποίηση του SPEEDDτο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συνεργάζεται μεομάδες:

 • της IBM από το Ισραήλ,
 • της Πορτογαλικής εταιρείας πληροφορικής Feedzai,
 • του Εθνικού Γαλλικού Κέντρου για την Επιστημονική Έρευνα CNRS,
 • του Ισραηλινού Ινστιτούτου τεχνολογίας Technion,
 • του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης ETH, καθώς και
 • του Πανεπιστημίου του Birmingham.

Σημειώσεις προς Δημοσιογράφους:

Υπεύθυνος επικοινωνίας έργου: Δρ Γιώργος Παλιούρας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», paliourg@iit.demokritos.gr, 210 650 3158
SPEEDD website: http://speedd-project.eu/

 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.