ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:26/05/2016
Αρ. Πρωτ:015/2016-1101
 

Διαδικασία για τη συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης υπ’ αριθμ. 015/2016-844

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της υπ’ αριθμ. 015/2016-844 Σύμβασης με θέμα:

  • Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία και εγκατάσταση ιστοσελίδας και σχετικών εφαρμογών για την αποθήκευση & διάχυση των δεδομένων και επεξεργασμένων αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης.

 

 

Σχετικά Έγγραφα:diag385.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ