ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:26/05/2016
Αρ. Πρωτ:015/2016-1096
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η με αριθμ. πρωτ. 015/2016-993 Έρευνα Αγοράς με θέμα την «Προμήθεια υλικών καθαρισμού» παρατείνεται μέχρι την 3η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφονται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 

 

 

Σχετικά Έγγραφα:

Παράταση Έρευνας Αγοράς: diag384.pdf

Τεχν. Προδιαγραφέςhttp://www.demokritos.gr/library/downloads/Docs/documents/procurement/2016/diag378.pdf
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ