ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 19-04-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-845
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. ENV-02502/16 σύμβασης με θέμα:

  • Συλλογή – μεταφορά εργαστηριακών αποβλήτων σε κατάλληλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση»
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 10:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.
 
Σχετικό Αρχείο: diag374.pdf
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ