ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 19-04-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-846
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό 015/7/Π3/2016 Πρόχειρου Διαγωνισμού με θέμα:

  • Προμήθεια ανιχνευτή γερμανίου WELL-TYPE του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού.
 
Σχετικό Αρχείο: diag373.pdf
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ