ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:22-03-2016
Αρ. Πρωτ:015/2016-645
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας – Ακτινοπροστασίας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Ε-11884 και με σκοπό την Υποστήριξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας / ΙΠΡΕΤΕΑ κρίνει απαραίτητη την αγορά του λογισμικού προγράμματος ANSYS Academic Research CFD καθώς και της άδειας λειτουργίας του για το τρέχον έτος 2016 καθώς και για το επόμενο μέχρι την ολοκλήρωση στις 31/03/2018.

Η αγορά θα πραγματοποιηθεί απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία ANSYS, η οποία έχει τα πνευματικά δικαιώματα για το ανωτέρω λογισμικό, καθώς είναι το πιο πλήρες που υπάρχει στη διεθνή αγορά, μεταξύ άλλων, στην προσομοίωση ροής ρευστών και φαινομένων μεταφοράς και μοναδικό στο ότι: ενσωματώνει σε ένα λογισμικό εργαλεία για όλα τα στάδια μοντελοποίησης (προεπεξεργασία, επίλυση, μετεπεξεργασία). Ειδικότερα, προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες στη ανάπτυξη του σχεδιασμού και της γεωμετρικής διαμόρφωσης των φυσικών αντικειμένων/ τομέων όπου θα γίνει η σχετική  προσομοίωση (solid modeling), μαζί με ευέλικτα εργαλεία δημιουργίας των υπολογιστικών πλεγμάτων.


Διαθέτει πλήθος επιμέρους μεθοδολογιών μοντελοποίησης σε ότι αφορά τα προβλήματα ροής των ρευστών (π.χ. μοντέλα τύρβης), αλλά και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών διεργασιών που ενδιαφέρουν το Ινστιτούτο, όπως π.χ., αλλαγή φάσης των υλικών που εμπλέκονται (τήξη, στερεοποίηση). Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, το οποίο σημαίνει ότι ο χρόνος εκμάθησης του είναι αρκετά σύντομος, καθιστώντας το ιδανικό για περιπτώσεις όπου η διαθέσιμη χρονική διάρκεια είναι πιο περιορισμένη, όπως π.χ. η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών φοιτητών στο Ινστιτούτο.


Παρέχει πολύ καλή δυνατότητα υποστήριξης από την τεχνική ομάδα του καθώς αυτή διαθέτει παράρτημα και στην Ελλάδα, ενώ διαθέτει και την πιο πλήρη τεκμηρίωση των οδηγιών χρήσης (documentation).

Η καθαρή αξία δαπάνης ανέρχεται σε  €24.162,31 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, όπως αυτή αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δ www.demokritos.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού / ΕΚΕΦΕ «Δ» /Γρ. Προμηθειών στα τηλέφωνα  επικοινωνίας 210-6503257 & 3046, fax 210-6532122, e-mail: k.papadelou@gel.demokritos.gr.

 

 

Σχετικό Έγγραφο:diag370a.pdf


 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ