ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:22-03-2016
Αρ. Πρωτ:015/2016-626
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης 015/2016-462

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2016-462 σύμβασης με θέμα «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση  σε καλή λειτουργία ενός (1) διαφορικού διαχωριστή αιωρούμενων σωματιδίων σε αερόλυμα με βάση την ηλεκτρική κινητικότητα (SMPS) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δ»

 

 

 

Σχετικό Έγγραφο:diag369.pdf


 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ