Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016
 

Διακήρυξη Α επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

 

Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 21-12-2015 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Ερευνας & Θρησκευμάτων, που να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 3.416 τ.μ.

Για να δείτε την διακήρυξη Α επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας πατήστε εδώ.