ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016
 
 
Εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AIRUSE
 

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και Β’ Αθήνας διοργανώνει εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AIRUSE – LIFE 11/ENV/ES/584,  με περιεχόμενο εισηγήσεων που θα αφορά:

  • στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα,
  • στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο,
  • στις κύριες πηγές εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα,\
  • στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων πρόγνωσης, για την ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων.

Το διήμερο των διαλέξεων και της πρακτικής εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και Β’ Αθήνας έχει προγραμματισθεί για τις 18-19 Φεβρουαρίου του 2016 (περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια στα http://dide-peiraia.att.sch.gr και http://srv-dide-v-ath.att.sch.gr).

Η εν λόγω πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνέχεια της συνάντησης διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (15/12/2015) με τη συμμετοχή των φορέων χρηστών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AIRUSE – LIFE 11/ENV/ES/584 με θέμα: «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Ν. Ευρώπη»  και όπου παρευρέθησαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Αττικής, τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 21 ΟΤΑ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,  την PSG environmental exploration ltd.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε 5 αστικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο, μεταξύ αυτών και η Αθήνα (Βαρκελώνη, Αθήνα, Φλωρεντία, Μιλάνο και Πόρτο). Στόχος της συνάντησης, εκτός από την παρουσίαση των έως τώρα αποτελεσμάτων του έργου από τους ερευνητές, ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης και την εξεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από πηγές όπως η κυκλοφορία των οχημάτων και η καύση της βιομάζας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο: http://airuse.eu/el/

 

Φορείς Υλοποίησης:

 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.