ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 05-01-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-13
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό 015/7/Π23/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού με θέμα:

Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη δημιουργία και εγκατάσταση ιστοσελίδας και σχετικών εφαρμογών για την αποθήκευση & διάχυση των δεδομένων και επεξεργασμένων αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού.

 
Σχετική Ανακοίνωση: diag362.pdf
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ