ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 23-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4661
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου έτους 2016

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997 για Διαγωνισμούς Προμηθειών Δημοσίου που διενεργούνται από το Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού.

 
Σχετική Ανακοίνωση: diag360.pdf
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ