ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 23-12-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4663
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας της υπ’ αριθμ. 015/2015-4537/15-12-15 έρευνας αγοράς  για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω έρευνας αγοράς.

 
Σχετική Ανακοίνωση: diag359.pdf
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ