ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, Δευτέρα  21 Δεκεμβρίου 2015
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Συνάντηση διαβούλευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AIRUSE – LIFE 11/ENV/ES/584

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, στο χώρο του Ιωνικού Κέντρου στην Αθήνα, το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” διοργάνωσε συνάντηση διαβούλευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AIRUSE – LIFE 11/ENV/ES/584 με θέμα: «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Ν. Ευρώπη».

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν  τα αποτελέσματα του προγράμματος στα 5 αστικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο  συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας. Ειδικότερα αφορούν στην ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των κύριων πηγών ρύπανσης αιωρούμενων σωματιδίων και την αξιοποίηση των ευρημάτων σε τοπική και Ευρωπαϊκή κλίμακα.

Στόχος της συνάντησης, εκτός από την παρουσίαση των έως τώρα αποτελεσμάτων του έργου από τους ερευνητές, ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης και την εξεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από πηγές όπως η κυκλοφορία των οχημάτων και η καύση της βιομάζας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, εκτός από την ερευνητική ομάδα του έργου, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Περιφέρεια Αττικής, τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 21 ΟΤΑ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,  την PSG environmental exploration ltd.

Φορείς υλοποίησης του έργου:

 


 

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Δημόσιες Σχέσεις

communications@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr
210 650 3040 - 210 650 3002

 

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:
LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter

_______________________________________________________________________________
Για τοΕ.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.