ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:17-12-2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-4578
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης 015/2015-3929

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της σύμβασης με θέμα:

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία μιας (1) πηγής λέιζερ εγγύς υπέρυθρου για χρήση σε πολυφωτονική μικροσκοπία του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Διακήρυξη με διαπραγμάτευση 015/2015-3929)

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης

 

 

Σχετικό Έγγραφο:diag355.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ