Σύνδεση CERN με παραγωγικούς φορείς. Διάδοση προκηρύξεων CERNΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Σύνδεση CERN με παραγωγικούς φορείς. Διάδοση προκηρύξεων CERN
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 24/2/1995
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 5/6/2014
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΓΕΤ