ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:03-12-2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-4373
 

Διευκρινίσεις σε Πρόχειρο Διαγωνισμό_015/2015-4217

Σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια υπηρεσιών για την Expost Ενεργειακή Επιθεώρηση κατά ΚΕΝΑΚ», στο συνημμένο Υπηρεσιακό Σημείωμα του Επιστημονικού Υπευθύνου με αρ. πρωτ. 400/2015-611 αναφέρονται οι διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών.

 

 

Σχετικό Έγγραφο:diag351.pdf

Υπηρεσιακό Σημείωμα:ΥΣ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.pdf

Σχετικός Διαγωνισμός:http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1665&View=18

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ