ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 26-11-2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-4213
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης συμβάσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής των συμβάσεων με θέμα:

  • Προμήθεια ρητινών, φωτοευαίσθητων ρητινών και χημικών καθαρού χώρου,
  • Προμήθεια ειδικών χημικών αντιδραστηρίων, αναλωσίμων για φασματοσκοπίες NMR, RAMAN και AFM, χρωστικών, screen-pritnting pastes, αγώγιμων γυαλικών, MOFS, αναλωσίμων ηλεκτροχημείας,
  • Προμήθεια στόχων εναπόθεσης, σκονών για παρασκευή και σύνθεση νεών υλικών, ακίδων AFM, αναλωσίμων TEM, σκονών λέπτυνσης δειγμάτων

καθώς και των αντίστοιχων υποκατηγοριών τους.

θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής των ανωτέρω συμβάσεων.

 

 

Σχετικό Έγγραφο:diag348.pdf

Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού_015/2015-2181:
http://www.demokritos.gr/library/downloads/Docs/documents/procurement/diag273.pdf


Αναλυτικό κείμενο επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού_015/2015-3602: 
http://www.demokritos.gr/library/downloads/Docs/documents/procurement/diag324.pdf


 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ