ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 25-11-2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-4207
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό 015/7/Π21/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού με θέμα:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός (1) διαφορικού διαχωριστή αιωρούμενων σωματιδίων σε αερόλυμα με βάση την ηλεκτρική κινητικότητα (SMPS) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag347.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ