ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 24-11-2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-4192
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής εργαστηριακών αναλωσίμων.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 56743/2015 για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «Μοριακή τυποποίηση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, 85355», Έργο ΘΑΛΗΣ (Κωδικός ΟΠΣ 380136), σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής των εργαστηριακών αναλωσίμων που αφορούν το παραπάνω Πρόγραμμα.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag346.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ