ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 19-11-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4126
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της υπ’ αριθμ. 015/2015-4027 σύμβασης με θέμα:

  • Εγκατάσταση διάταξης καιρικής αντιστάθμισης στα κτίρια Β/Φ, ΕΞΙΑ και ΕΠΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.
 

Σχετικό Έγγραφο: diag342.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ