ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 13-11-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-4072
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής των συμβάσεων με θέμα:

Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» όπως αναλυτικά περιγράφονται στις παρακάτω ομάδες:

Α. Αισθητήρες
Β. Αναλώσιμα
Γ. Ρομποτική Πλατφόρμα
Δ. Υπολογιστικός εξοπλισμός
Ε. Αναπτυξιακό Πακέτο WSN
ΣΤ. Τεχνολογικός Εξοπλισμός – Εξυπηρετητές

-Αναλυτικό κείμενο Διακήρυξης 015/2015-3490 
-Διακήρυξη με διαπραγμάτευση 015/2015-3969

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής των ανωτέρω συμβάσεων.

 

 
Σχετικό Κείμενο: diag341.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ