Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

 

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της Ημερίδας του παραπάνω έργου, με θέμα:

Αφαλάτωση με Ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με Μεμβράνες
Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας (SolMeD)

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο αναλυτικού προγράμματος:Πρόγραμμα Ημερίδας SOLMED.PDF


 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.