ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 30/10/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2015-3945
ΘΕΜΑ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με αριθμό 015/2015-3830/16-10-2015 η οποία είχε αναρτηθεί στο SITE του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου ERC-SMARTGATE-291260 με τίτλο «Smart Gates for the Green Transistor» (E-11671) – Grant Agreement No 291260, ακυρώνεται. Ο λόγος είναι ότι λόγω της σύντομης λήξης του έργου την 31-12-2015, απαιτείται διαφορετική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να αντιμετωπισθούν επείγουσες και έκτακτες ερευνητικές ανάγκες.

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs769.pdf