ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ "Δ")

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"  (ΕΚΕΦΕ "Δ")".

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, Τ.Θ. 14631,  τηλ. 2107458188, αρμόδια: Ε.Βάρσου, έως και 28 Δεκεμβρίου 2015.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs767.pdf