ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015
 
 
Ημερίδα: Creativity, Games, Learning: Messages to Europe. The lively final C2Learn workshop
http://www.c2learn.eu/ | http://meet.c2learn.eu/
 

Η Ελληνογερμανική Αγωγή, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», διοργανώνει ημερίδα για εκπαιδευτικούς στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη (οδός Δημητρίου Παναγέα) την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, 10:00 - 15:00.

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου C2Learn και αποτελεί την τελική παρουσίαση του έργου του οποίου τον τεχνικό συντονισμό έχει το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Η ημερίδα θα περιλαμβάνει σύντομες τοποθετήσεις για τη σύνδεση δημιουργικότητας, παιχνιδιού και μάθησης, που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν και να καθοδηγήσουν μετέπειτα συζητήσεις πάνω στις προκλήσεις και τις διαφορετικές εκφάνσεις του θέματος.

Κατά την ημερίδα θα γίνει επίσης επίδειξη και χρήση παιχνιδιών που ενθαρρύνουν τη δημιουργική σχέση, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (https://www.iit.demokritos.gr/skel/, http://cru.iit.demokritos.gr/) του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα παρακάτω παιχνίδια, σχεδιασμένα για Android tablets και διαθέσιμα σε όλους από το Google Play Store:

  1. Creative Stories: Στόχος του παιχνιδιού είναι να ενισχύσει τη δημιουργικότητα στο γραπτό λόγο, καθώς οι παίκτες καλούνται να εντάξουν στην ιστορία τους λέξεις και φράσεις που προτείνονται από τον υπολογιστή και οδηγούν τον παίκτη σε πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.CreativeStories)
  2. Explore & Expand: Στο explore & expand ο παίκτης καλείται να μαντέψει τις λέξεις που σχετίζονται με ένα θέμα που του δίνεται από τον υπολογιστή. Οι λέξεις που δίνει συγκρίνονται με τη βάση γνώσεων του παιχνιδιού και –αν ο παίκτης εισάγει μία λέξη που γνωρίζει το παιχνίδι-ανταμείβεται με βαθμούς! (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cru.ExploreAndExpand)
  3. Guess What: Μπορείς να μαντέψεις τι αναπαριστούν οι ζωγραφιές των συμπαικτών σου; Μπορείς να τους ξεγελάσεις με τη δική σου αναπαράσταση; Το Guess What επιτρέπει την ελεύθερη ή καθοδηγούμενη σχεδίαση αντικειμένων και εννοιών, με στόχο να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε πρωτότυπες αλλά λογικές αναπαραστάσεις. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cru.GuessWhat)
  4. House of Emotions: Στόχος του παιχνιδιού είναι να ανάψεις όλα τα φώτα του σπιτιού πριν καταφτάσει το φάντασμα τα μεσάνυχτα. Για να το πετύχεις πρέπει να φέρεις εις πέρας διαφορετικές αποστολές που ανατίθενται από το μάγο, και στηρίζονται στην κατανόηση και αποτύπωση των συναισθημάτων σου, όπως και των συναισθημάτων των άλλων. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cru.HouseOfEmotions)

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ.: 210 8176700
email: info@c2learn.eu
Ιστοσελίδα: http://www.c2learn.eu/ | http://meet.c2learn.eu/
 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.