ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 12-10-2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3757
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας της υπ’ αριθμ. 015/2015-3684/05-10-15 έρευνας αγοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού λευκού Α4 – 80 γρ. / δεσμίδα 500 φ., κατάλληλο για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και συσκευές fax – ποσότητα 3.000 πακέτα (πακέτο των 5 δεσμίδων), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω έρευνας αγοράς.

 
Σχετικό Κείμενο: diag331.pdf

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ