ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 01/10/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3649
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η με αριθμ. Πρωτ. 015/2015-3541 έρευνας αγοράς με θέμα τον καθαρισμό του χώρου του συνεδριακού κέντρου του ΕΚΕΦΕ «Δ» παρατείνεται μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2015, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 15:00.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφονται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 9η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag327.pdf

ΠΑΛΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ): http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?catid=1592&lang=gr&View=18

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ