ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 01/10/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3648
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης προμήθειας

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της υπ’ αριθμ. 015/2015-848 Σύμβασης με θέμα:   

  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κλιματικού θαλάμου του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π9/2014)
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag325.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ