ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αγία Παρασκευή, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015
 
 

6ο Διεθνές Συνέδριο Micro&Nano 2015 στην Αθήνα - Διοργανωτής το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
4 - 7 Οκτωβρίου 2015, Fenix Hotel, Γλυφάδα

 
 

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολγίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την επιστημονική εταιρία Micro&Nano διοργανώνουν τον Οκτώβριο στην Αθήνα το έκτο κατά σειρά Διεθνές συνέδριο στη Μικροηλεκτρονική, Νανοηλεκτρονική, Νανοτεχνολογία και Μικροσυστήματα. Το συνέδριο καλύπτει το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο των Νανοτεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, αισθητήρων, γεννητριών ενέργειας και μικροσυστημάτων, αφορά δε εφαρμογές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, από την επεξεργασία πληροφορίας, αποθήκευση και διάδοση δεδομένων, έως την υγεία, το περιβάλλον, βιολογία, βιο-εφαρμογές κλπ.

Βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι η συγκέντρωση σε ένα διαδραστικό περιβάλλον επιστημόνων και μηχανικών που σχετίζονται με τα ανωτέρω πεδία, όπου θα παρουσιασθούν οι σύγχρονες εξελίξεις και θα γίνουν συζητήσεις και ζυμώσεις για την έρευνα, την καινοτομία και τις εφαρμογές, με σκοπό να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του τομέα, όπως η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, η βιομηχανία και οι παραγωγικοί φορείς.

Φέτος γιορτάζονται τα 15 χρόνια από την έναρξη της σειράς συνεδρίων Micro&Nano με το πρώτο να έχει διεξαχθεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το έτος 2000, συμπίπτοντας με την αρχή της χιλιετίας. Ακολούθησαν τα συνέδρια των 2004, 2007 και 2010, που επίσης έγιναν στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ενώ το 2012 το συνέδριο διεξήχθη στο νησί της Κρήτης.

Στο φετινό συνέδριο Micro&Nano 2015 έχουν κατατεθεί συνολικά 107 περιλήψεις εργασιών, οι οποίες θα παρουσιασθούν σε 48 προφορικές ομιλίες και 59 παρουσιάσεις αφίσας. Θα υπάρξουν επίσης εννέα προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες στα πεδία του συνεδρίου. Στις καλύτερες προφορικές ομιλίες και παρουσιάσεις αφίσας θα απονεμηθούν βραβεία. Θα υπάρξει επίσης μία κεντρική ομιλία από το διακεκριμένο καθηγητή του τμήματος Φυσικής και Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Vanderbilt των ΗΠΑ, Σωκράτη Παντελίδη, η οποία θα παρουσιασθεί τη Δευτέρα το απόγευμα στις 19:00. Θα ακολουθήσει τελετή βράβευσης και δεξίωση. Βραβείο θα απονεμηθεί στον Καθηγητή Σωκράτη Παντελίδη, σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στο επιστημονικό πεδίο των Micro&Nano τεχνολογιών σε διεθνές επίπεδο και την υποστήριξή του σε συναφείς δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και στην ερευνήτρια Ελισάβετ Τσώη, σε αναγνώριση της συνεισφοράς της στην ανάπτυξη της τεχνολογίας πυριτίου στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Παράλληλα θα απονεμηθεί βραβείο για το διαγωνισμό για την καλύτερη Νανο-φωτογραφία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δρ Ανδρούλα Νασιοπούλου, Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
email: a.nassiopoulou@inn.demokritos.gr , http://conference-micronano2015.micro-nano.gr/index.php

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.