Αγία Παρασκευή 22-9-2015
 Αρ. Πρωτ. : 015/2015-3547
 

Διευκρίνιση ονόματος έργου Ε 11904 EUCISE

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό (Το με αριθμό 250/2015-3606/16-9-2015 υπηρεσιακό σημείωμα), σας γνωρίζουμε ότι το έργο με κωδικό 11904 φέρει την ονομασία EUCISE και όχι Bluecise, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται σε κάποια έγγραφα. Επομένως, όπου αναγράφεται η ονομασία Bluecise, το όνομα του έργου είναι EUCISE.

 

Η Προϊσταμένη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Μαρίνα Κ. Φονταρά