ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 10/09/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3474
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού  για την:

  • «Εγκατάσταση διάταξης καιρικής αντιστάθμισης στα κτίρια Β/Φ, ΕΞΙΑ και ΕΠΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με αριθμό 015/7/Π18/2015,
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.

 

 

Σχετικό Έγγραφο: diag319.pdf

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ