ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Aγ. Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2015
 

Ανακοίνωση νέου ετήσιου κύκλου Σεμιναρίων με τίτλο
"Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.): Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης"
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

 

Το Telecoms Lab - Net Media Lab του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» ανακοινώνει νέο ετήσιο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο:

"Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.): Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης

που θα λάβουν χώρα στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.

Την ηλεκτρονική φόρμα προεγγραφής μπορείτε να τη βρείτε εδώ. 

Προγράμματα 10 Σεμιναρίων

1. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Εργαλεία Αξιολόγησης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

2. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Προγράμματα Παρέμβασης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

3. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Νοημοσύνη και Θεωρίες της - Νοητική Υστέρηση - Σύνδρομα

4. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός

5. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Προβλήματα Συμπεριφοράς – ΔΕΠΥ

6. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Διαταραχές Λόγου, Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής

7. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Αισθητηριακές Δυσκολίες (Προβλήματα Όρασης/Ακοής) και Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές και Ψυχοκινητικά Προβλήματα, Εγκεφαλική Παράλυση

8. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Παιδιά με Χρόνιες Παθήσεις, Στρες - Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Κίνητρα στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Σχολές Παρέμβασης

9. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Γνωστικές, Μεταγνωστικές Δεξιότητες, Χαρισματικά Παιδιά

10. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ: Ψυχομετρικά Εργαλεία – Νέες Τεχνολογίες

Από την Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου του Net Media Lab

Περισσότερες Πληροφορίες
Τηλ: 210-6503124, 3230

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ιστότοπος: http://imm.demokritos.gr
Facebook: https://www.facebook.com/Telecoms.Lab.Net.Media.Lab


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.