ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 24/07/2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-3141
 

Παράταση έρευνας αγοράς, προμήθειας , αναγόμωσης και ελέγχου των πυροσβεστήρων του ΕΚΕΦΕ «Δ»

Η με αριθμ. πρωτ. 015/2015-3041 Έρευνα Αγοράς με θέμα την «Προμήθεια, αναγόμωση και έλεγχο των πυροσβεστήρων του ΕΚΕΦΕ «Δ» παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 400/2015-353 εγγράφου του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. & Υ.Ε., σας ενημερώνουμε ότι στην έρευνα αγοράς δικαιούνται να συμμετέχουν εταιρείες που είναι πιστοποιημένες και από άλλους φορείς εκτός του ΕΒΕΤΑΜ και δεν απαιτείται η πιστοποίηση κατά SOLAS.

Οι προσφορές με τα στοιχεία της προμήθειας αποστέλλονται  στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/ Τμήμα Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ. Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή, Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

 

 

 

Σχετικό Έγγραφο:diag312.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ