ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 24/07/2015
Αρ. Πρωτ:015/2015-3125
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης προμήθειας

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2015-3123 σύμβασης με θέμα:
  • «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) οργάνου για την μέτρηση και καταγραφή του συντελεστή λευκότητας αερολυμάτων (Single Scattering Albedo) από ταυτόχρονες μετρήσεις σκέδασης (με χρήση Νεφελομετρίας Ολοκλήρωσης Σφαίρας) και απόσβεσης (χρησιμοποιώντας την τεχνική της Φασματοσκοπίας Μετατόπισης Φάσης σε Κοιλότητα Εξασθένησης “Cavity Attenuated Pahse Shift Spectroscopy”) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» (Αναλυτικό κείμενο Πρόχειρου Διαγωνισμού 015/7/Π16/2015),
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.

 

 

 

Σχετικό Έγγραφο:  diag311.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ