ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 17/07/2015
Αρ. Πρωτ: 015/2015-3045
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια πυροσβεστικών μανίκων των εξωτερικών πυροσβεστικών φωλέων του Ε.ΚΕ.ΦΕ. «Δ», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια.

 
Σχετικό Κείμενο: diag310.pdf

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ.Ε.Λ.

ΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ