ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 15. 7. 2015
 
 

Επίσκεψη της Mme Elisabeth Gay, Ακόλουθου Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας
της Γαλλικής Πρεσβείας, στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής του «Δημοκρίτου»

 

Στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Mme Elisabeth Gay, Ακόλουθου Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, με στόχο την ενημέρωσή της για το επιστημονικό έργο του ΙΠΣΦ και τις συνεργασίες με αντίστοιχα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Η Mme Gay συνοδευόταν από την Αναπληρώτριά της Mme Mireille Voyatzi.

Το πρόγραμμα της  επίσκεψης περιλάμβανε συνάντηση με τον Δρ. Σωτήριο Χαρισόπουλο, Δ/ντη του ΙΠΣΦ, ο οποίος και παρουσίασε αναλυτικά τη δομή, το ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου και τις συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια της Γαλλίας. Ακολούθησαν  σύντομες παρουσιάσεις από Ερευνητές του ΙΠΣΦ σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Η επίσκεψη έκλεισε με σύντομη ξενάγηση στο Εργαστήριο Επιταχυντή Tandem όπου είναι εγκατεστημένος  και ο επιταχυντής χαμηλών ενεργειών υψηλών ρευμάτων PAPAP, δωρεά από το 2009 του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού έρευνας CNRS.

Με το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση σχετικά με μελλοντικές ενέργειες εκ μέρους της Πρεσβείας με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των συνεργασιών και την οργάνωση ημερίδας στα πλαίσια της οποίας θα παρουσιαστούν τα επιστημονικά αποτελέσματα από αυτές.

Η Mme Gay ευχαρίστησε το Δ/ντή και τους Ερευνητές του ΙΠΣΦ για τις παρουσιάσεις και την ξενάγηση..

 
   


   
 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κα Ζωή Φλωράτου, Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής, Τηλ. 210- 650.3487, Εmail: floratou@inp.demokritos.gr

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) : Το ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει ως αποστολή την πειραματική και θεωρητική έρευνα και την επιστημονική αριστεία στην Αστροσωματιδιακή Φυσική (ΑΣΦ), τη Φυσική Υψηλών Ενεργειών (ΦΥΕ) και την Πυρηνική Φυσική και τις εφαρμογές της (ΠΦΕ). Στην ΑΣΦ, στόχος είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση στη Μεσόγειο ενός γιγαντιαίου ανιχνευτή νετρίνων που θα αποκαλύψουν τα μυστικά της δημιουργίας του Σύμπαντος. Η έρευνα στην ΦΥΕ υλοποιείται στα πλαίσια του πειράματος CMS με τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στο CERN. Παράλληλα, αναπτύσσονται καινοτόμες τεχνολογίες ανιχνευτών ακτινοβολιών καθώς και συστημάτων ηλεκτρονικής ανάγνωσης, ελέγχου, και ανάλυσης δεδομένων. Στην ΠΦΕ η έρευνα εστιάζει στην Πυρηνική Αστροφυσική, μελετώντας τους μηχανισμούς σύνθεσης των στοιχείων στο σύμπαν σε εκρηκτικά αστρικά περιβάλλοντα, όπως οι καινοφανείς (supernovae). Τα σχετικά πειράματα υλοποιούνται στην πλειοψηφία τους στον Επιταχυντή Ιόντων (Tandem) του ΙΠΣΦ, τη μόνη ερευνητική υποδομή επιταχυντών στην Ελλάδα, που είναι ανοιχτή σ’ όλη την επιστημονική κοινότητα της χώρας με περισσότερους από 50 εξωτερικούς χρήστες. Παράλληλα, στον επιταχυντή Tandem, υλοποιείται πληθώρα καινοτόμων διεπιστημονικών εφαρμογών χρησιμοποιώντας μη καταστροφικές ιοντικές τεχνικές και ακτίνες Χ με στόχο τη επίλυση προβλημάτων σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον, την ενέργεια, την υγεία και την ανάπτυξη νέων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον.

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο διαδίκτυο:

LinkedIn | Facebook | YouTube | Twitter
 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.